HUR VÄLJER MAN RÄTT LÄNGD OCH TYP AV LÄNGDSKIDOR?

Offpist - längdskidor
Denna typ av längdskidor är utformad för att åka utanför längdåkningsspåret och för att åka i bergig terräng. Längdskidor är ofta försedda med stålkanter för att möjliggöra åkning på isig yta. Sammanfattningsvis är skidan bredare och håller därmed bättre på ytan av djupare snö, så att du inte fastnar i snön. Skidlängden är ofta 10 - 15 cm längre än kroppens höjd. För mindre kuperad terräng, välj längre skidor. För brantare terräng, välj kortare och därmed mer kontrollerbara skidor. 

Klassiker - Längskidor
Klassiska längdskidor är utformade för att åka i ett modifierad längdåkningsspår. De är smalare och hårdare än längdskidor för offpist. De är 20-30 cm längre än kroppen. När du väljer längdskidor är det nödvändigt att ta hänsyn till längdskidsåkarens vikt. En längre skida är lämplig för tyngre längdskidåkare, en lättare längdskidåkare väljer en kortare skida.

Skate - längdskidor
Längdskidor för skate är kortare, hårdare och mindre böjda än andra typer. De är designade för behandlade spår och sportinriktade längdskidåkare. Hårdare längdskidor är i allmänhet snabbare, de ger längdskidåkaren bättre spring i benen. Det rekommenderas inte för nybörjare att välja de hårdaste varianterna. Deras längd borde vara 5 - 15 cm längre än kroppens längd.

  

LÄNGDSKIDORNAS LÄNGD

 

LÄNGD PÅ SKIDSTAVARNA