HUR VÄLJER MAN EN RÄTT LÄNGD PÅ SKIDSTAVARNA?

Skidstavarna är en viktig del av varje skidåkares utrustning. Man kan använda dem för freeride, skicross, freestyle och naturligtvis i vanliga backar. Detta är en viktig del av skidutrustningen, som är särskilt bra för att upprätthålla balans.

Som regel kan du beräkna stavarnas rätta längd, om du multiplicerar din längd x 0,7. 


HUR VÄLJER MAN RÄTT LÄNGD PÅ SKIDSTAVARNA?

1. Vänd skidstaven upp och ner, med handtaget på marken och spetsen uppåt och håll den precis under korgen så att den rör vid din hand.
2. Ställ dig i skidposition (klassisk med lätt böjda knän och en lätt framåtböjning) och placera staven framför ditt ben. Glöm inte händerna - de måste också befinna sig i rätt läge.
3. I denna position ska armbågen vara i 90° vinkel. Om detta inte är fallet, prova då ett annat par skidstavar.


HUR VÄLJER MAN EN RÄTT LÄNGD AV SKIDSTAVARNA FÖR LÄNGDSKIDOR?

Hur långa ska de vara? Vilken längd på stavarna ska du välja och för vilken typ av längdskidåkning? Den korrekta längden på stavarna säkerställer att du kommer att kunna åka utan problem och njuta av längdskidåkningen ordentligt.

Denna tabell är endast vägledande och är till att bestämma stavarnas ungefärliga längd. Rätt längd måste väljas med hänsyn till din skidåkningsstil och den terrängen där du kommer att åka.