Handelsvillkoren

1. Basuppgifter
2. Beställning av varor
3. Leverans av varor, ersättning för skador
4. Personlig upphämtning av varor
5. Återkallande av kontraktet, returpolicy
6. Dataskydd
7. Cookies
8. Slutbestämmelser
9. Alternativ tvistlösning

 

1. BASUPPGIFTER

Registrerad företagsadress (ej filial):

www.mardosport.se

SKI MOUNTAINS s. r. o.
Budimír 7
04443 Budimír
Slovakien
E-postinfo@mardosport.se
Företagets identificeringsnummer: 54 016 789
Mervärdeskattidentificeringsnummer: SK2121555414

Margin scheme – Second-hand goods.

Bankuppgifter:

EURO IBAN: SK1083300000002502047983 (EURO-konto FIO banka AB)
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

 

2. BESTÄLLNING AV VAROR 

Varulistan på sidan www.mardosport.se är en katalog över tillgängliga varor. Leverantören garanterar inte omedelbar tillgänglighet av alla varor. Varornas tillgänglighet kommer alltid att bekräftas baserad på efterfrågan.

För att beställa väljer kunden varorna, fyller i beställningsformuläret och skickar ut beställningen. Den skickade beställningen är ett förslag för ingående av ett köpesavtal. Beställningen används också för att reservera varor.

Kunden kan kontrollera varupriserna på enskilda varor. Innan beställningen skickas kommer det totala priset för varorna (inklusive relaterade avgifter) att beräknas och kunden kommer att bli ombedd att godkänna erbjudandet.

Annullering av beställning
Kunden och leverantören kan avbryta kundens beställning utan att ange skäl tills dess att beställningen har bekräftats av leverantören .I det fall kunden avbryter beställningen efter att den har skapats, förbehåller sig säljaren rätten till ersättning för varorna vad gäller kostnader förknippade med beställningsberedningen och varornas leverans. Inklusive avgifter för PayPal eller stripe-transaktioner.

Om leverantören annullerar beställningen anger han vanligtvis anledningen till att det inte är möjligt att bekräfta beställningen.

 

3. FÖRSÄNDELSE AV VAROR

När det gäller varor som ska skickas till kunden via post eller budtjänst krävs en bindande bekräftelse på beställningen från leverantören för att faktiskt ingå köpesavtalet. 
En bindande orderbekräftelse är inte en automatiskt genererad elektronisk bekräftelse på mottagandet av ordern i leverantörens system, utan en elektroniskt skickad bekräftelse markerad som "slutlig orderbekräftelse" eller telefonorderbekräftelse från leverantören, där leverantören och kunden bekräftar orderinnehållet, typ av varor och antal varor. Där leverantören och kunden bekräftar innehållet i beställningen, särskilt varutypen, antal, priset för varan samt transport, leveransmetod och datum för leveransen. Köpesavtalet ingås vid tidpunkten för bekräftelsen. 
Bestämmelserna i denna artikel gäller endast de inköpsavtal som ingås vid försäljning psr postorder, men inte för personlig uthämtning av varor.

Leveranstid
Beroende på tillgänglighet och leverantörens operativa kapacitet, kommer de beställda varorna att levereras så snart som möjligt per post eller via övrig leverantör, vanligtvis inom 1-10 arbetsdagar från dess att kunden erhåller en bindande bekräftelsen av beställningen. Vid ovanliga typer av varor är leveranstiden vanligtvis längre, men kunden informeras i tid om en eventuell förlängning av leveranstiden. Varorna anses levererade när de anländer till den adress som kunden angett vid beställningen.

Transportmetod
Transport till angiven adress tillhandahålls av leverantören. Kostnaden för transport av varor varierar beroende på den valda leveransmetoden. Den specifika leveransmetoden väljs av kunden själv. Den aktuella prislistan listas på webbplatsen www.mardosport.se i avsnittet "inköpskorg". Alternativt så är det möjligt att begära dessa uppgifter skriftligt hos leverantören.

Betalningsmetod för varorna
Kunden har flera alternativ att betala för varorna. Varorna kan betalas i sin helhet personligen i leverantörens lokaler, i form av postförskott vid leverans av varor genom en avtalsenlig leveranstjänst eller genom att överföra till leverantörens konto under lämplig variabel symbol som identifierar betalningen.

Försändelsen med varorna innehåller alltid ett skattedokument.
Installation av varan eller montering ingår inte i köpesavtalet.

Mottagandet av varorna
Kunden är skyldig att inspektera varorna omedelbart efter mottagandet. Om det finns mekaniska skador på produktförpackningen är kunden skyldig att kontrollera varornas skick i leverantörens närvaro och i händelse av skada att registrera skadorna på försändelsen och få detta bekräftat av leverantören.

Genom att underteckna följesedeln accepterar kunden att ta över varorna och bekräftar att de levererades mekaniskt oskadade. Efterföljande klagomål orsakade av transporten kan då inte beaktas och kommer att avvisas.

Om kunden felaktigt får en felaktig leverans av varorna är han skyldig att skicka tillbaka varorna. I detta fall får han ersättning för fraktkostnaderna, dock upp till det belopp han betalat för leveransen vid beställning.

Kommunikation mellan kund och leverantör
Ytterligare kommunikation mellan leverantör och kund sker främst via e-post, såvida inte parterna är överens om annat.

Ersättning vid utebliven mottagning av varor
Säljaren har rätt till ersättning för skada (enligt bestämmelserna i §420 och följande i konsumentlagen), om köparen beställde varor som denne inte annullerat eller om kunden inte annullerat avtalet tid och och inte mottagit varorna från leverantören eller på begäran av säljaren, vid val av personlig uthämtning, tog inte över varorna inom den angivna tidsgränsen för uthämtning. Genom denna åtgärd överträdde köparen sin skyldighet enligt art. III enligt vilken köparen är skyldig att ta över de beställda varorna.

 Säljaren förbehåller sig rätten till kompensation för icke-mottagna varor i termer av kostnader i samband med beredning och leverans av varor till insamlingsstället. Inkluderar avgifter för PayPal- eller Stripe-transaktioner.

 

4. PERSONLIG UPPHÄMTNING AV VAROR 

Om kunden beställer varorna via Internet och hämtar in varorna personligen, bekräftar leverantören bara att varorna är reserverade för kunden på plats.

Varorna reserveras för kunden i upp till 24 timmar från dess att beställningen gjorts, respektive om inte annat avtalats. Kunden har rätt att inspektera varorna innan köpesavtalet ingås.

Vid personlig insamling av varor i leverantörens lokaler anses köpesavtalet träda i kraft först efter att hela köpessumman har betalats och kunden erhållit en orderbekräftelse av säljaren.

 

5. FRÅNTRÄDANDE FRÅN AVTALET

Kundens ångerrätt
Kunden har rätt att säga upp avtalet om leverantören inte uppfyller de överenskomna leveransvillkoren.

Konsumenten har enligt lag nr. 102/2014 om konsumentskydd vid försäljning av varor eller tillhandahållande av tjänster, baserat på ett distansavtal eller ett avtal som ingåtts utanför säljarens lokaler och om ändring av vissa lagar (nedan kallad "lagen"), enligt bestämmelserna i § 7 och följande rätt till att frånträda från köpesavtalet inom 14 dagar från dagen för mottagandet av varorna. Efter att ha meddelat frånträdandet av avtalet är konsumenten skyldig att skicka eller att personligen returnera föremålet för det kontrakt som han frånträder tillsammans med all dokumentation – t.ex. originalfakturan, instruktionerna och annan dokumentation för varorna, som levererats till denne tillsammans med varorna. Detta måste dock ske senast 14 kalenderdagar från dagen för återkallandet

Ångerrätten enligt föregående mening gäller inte kunder som köpt varorna personligen direkt vid e-shoppens insamlingsplats: www.mardosport.se.

Om en gåva eller annan bonus ges till köparen tillsammans med varorna, avslutas gåvoavtalet mellan säljaren och köparen med det bindande villkoret att om konsumenten drar sig ur köpesavtalet eller returnerar en del av varan, vilket minskar det totala priset för beställningen nedan, som berättigar konsumenten att ta emot bonusar och gåvor, gåvokontraktet avseende en sådan gåva förlorar då sin effekt och köparen är skyldig att återlämna gåvan till säljaren tillsammans med varorna.

Leverantörens ångerrätt
Leverantören har rätt att återkalla avtalet endast tills dess varorna har skickats, och endast i händelse av varans otillgänglighet eller en väsentlig förändring av priset på varorna. Innan leverantören återkallar avtalet är han dock alltid skyldig att kontakta kunden för att komma överens om ytterligare åtgärder.

Förfarande vid återkallande av avtalet
På grund av att avtalet hävs från början, återlämnar eller ersätter leverantören kunden och kunden till leverantören, alla tjänster som erhållits. I det fall kunden avbryter beställningen efter att den har skapats, förbehåller sig säljaren rätten till ersättning för varorna vad gäller kostnader förknippade med beställningsberedningen och varornas leverans. Inklusive avgifter för PayPal eller stripe-transaktioner.

Kunden kan återkalla sig genom att meddela leverantören detta, elektroniskt till e-postadressen info@mardosport.se eller skriftligt direkt till leverantörens. Vid återkallande är det nödvändigt att ange ordernummer, variabel symbol och inköpsdatum och skicka in originalbeviset för köpet av varan.

FORMULÄR för nedladdning HÄR (klicka för att ladda ner)

Om kunden redan har tagit emot och accepterat varorna ska han skicka tillbaka varorna till leverantörens lokaler, där leverantören utan onödigt dröjsmål bedömer skicket för de returnerade varorna.

Om varorna returneras till leverantören i ett annat tillstånd än det som levererats till honom och om det är nödvändigt att medföra kostnader relaterade till återställningen av varorna samt eventuella skador på varorna (särskilt skador, uppenbart slitage), förbehåller sig leverantören rätten att bedöma varorna och lämna in förslag om att minska returvärdet för varorna när det gäller att återställa varorna till deras ursprungliga tillstånd.

Köpeskillingen eller en del därav kommer att betalas till kunden så snart som möjligt, men senast 14 dagar efter varornas retur. Säljaren kontrollerar och testar de returnerade varorna.

VAROR FÖR BYTE/RETUR/KLAGOMÅL kan du skicka med KURIER.
Vi accepterar inte e-postpaket och dessa kommer inte att omhändertas.

Returkostnader betalas av kunden, inklusive PayPal eller Stripe transaktionsavgifter.

Pengarna betalas till konsumenten på det sätt varorna betalades för, resp. annars, om båda parter är överens.

Adressen för leverans, detta gäller även vid byte av varor, retur eller klagomål:

www.mardosport.se, Budimír 7 , 04443 Budimír, Slovakien.

Se till att ta med formulär för frånträdande av avtalet, originaldokumentet tillsammans med kontonumret där du vill returnera pengarna.

Paketering av paket måste uppfylla följande villkor:

1. Varor som ska skickas för reparation eller utbyte måste skickas i originalförpackningen med fyllnadsmaterial.
2. Varje föremål, även om det är svårt att packa, måste packas kraftigt.
3. Kartonger ska förslutas med tejp på varje sida. Om möjligt, användning av tejp.
4. Kuvertet med fraktsedeln eller etiketter som anger ömtåliga varor, postförskott eller andra speciella märkningar ska anbringas på paketets största yta.
5. Varupaketet ska packas så att de enskilda varorna i paketet inte rör sig.
6. Ett lager av dämpningsmaterial måste läggas på botten av lådan för att öka skyddet av godset under transport.
7. De återstående luckorna ska fyllas och ytterligare ett lager av dämpningsmaterial läggs på toppen.
8. Det får inte finnas några ojämnheter eller utstickande delar på ytan.
9. Långa eller vassa eller spetsiga delar av godset får inte sticka ut från paketen.
10. Det är nödvändigt att utnyttja utrymmet i lådan optimalt (dvs. fylla det fria utrymmet mellan godset och lådans vägg) och att använda högkvalitativt, dimensionellt lämpligt förpackningsmaterial för att säkerställa skyddet av godset.
11. Förutom krympfilm ska svårpackade varor av speciell form skyddas av annat förpackningsmaterial.

Vi tar inte emot varor packade på annat sätt. 


GARANTI, RETURVILLKOR OCH RETURPOLICY

5.1 Ansvar för defekter hos varorna regleras av bestämmelserna i §622 och §623 i civillagen. Säljaren hanterar konsumentklagomål i enlighet med Slovakiens lagstiftning, särskilt lag nr. 250/2007 Coll., Slovakiens civillag och giltiga rättsliga bestämmelser.

5.2 För alla varor som köps på grundval av civilrättsliga förhållanden är garantiperioden i enlighet med Slovakiens lagstiftning, såvida inte Slovakiens lagstiftning föreskriver en kortare period för vissa typer av varor. Garantiperioden börjar den dag varan tas emot av köparen. 5.3 Garantiperioden gäller även för förbrukningsvaror vars livslängd eller användbarhet annars är begränsad av lagliga regler eller normer.

5.4 Garantin täcker inte defekter och skador orsakade i samband med normalt slitage, köparens eller en tredje parts handlingar efter att köparen har tagit över varorna, oprofessionell och slarvig hantering, överdriven belastning, mekanisk skada eller slitage, användning av varorna i strid med dess bruksanvisning eller syfte , underlåtenhet att följa reglerna för användning, underhåll eller lagring i händelse av naturkatastrofer, oprofessionell eller felaktig montering eller installation, på grund av underlåtenhet att utföra regelbundna underhålls- och serviceinspektioner (om det anges i bruksanvisningen) för varor (skidor, pjäxor, bindningar).

5.5 Köparen tappar garantin även om förseglingen på varorna tas bort eller kunden ingriper i varorna själv.

5.6 Köparen kan lämna in ett klagomål:
- personligen på adressen
www.mardosport.se, Budimír 7 , 04443 Budimír, Slovakien genom att presentera varorna och inköpsbeviset
- genom att skicka varorna tillsammans med andra handlingar (särskilt inköpsbeviset) till adressen
www.mardosport.se, Budimír 7 , 04443 Budimír, Slovakien med kurier och inte med postförskott! Det är nödvändigt att bifoga en kopia av inköpsbeviset (fakturan) till varorna och vi rekommenderar att du bifogar det ifyllda returformuläret.  

VAROR FÖR BYTE/RETUR/KLAGOMÅL ska du skicka med KURIER.
Vi accepterar inte e-postpaket och dessa kommer inte att omhändertas.

5.7 Köparen ska bifoga ett läsbart original eller en kopia av inköpsbeviset för varan och ska tillhandahålla en detaljerad beskrivning av felet och på vilket sätt felet manifesterar sig. Varorna ska levereras i rent skick och med allt tillbehör som medföljer varorna.

5.8 Säljaren kommer att utfärda en bekräftelse till konsumenten när han gör ett klagomål. Om klagomålet tillämpas med fjärrkommunikation måste säljaren leverera en bekräftelse på att klagomålet tillämpats senast tillsammans med ett dokument om att klagomålet är avklarat. Bekräftelsen på tillämpningen av klagomålet behöver inte levereras om konsumenten har möjlighet att bevisa tillämpningen klagomålet på annat sätt. Det är inte möjligt att bedöma klagomålet utan att presentera varorna.

5.9 I händelse av ett fel som kan åtgärdas har köparen rätt att få dettta korrigerat gratis, i god tid och på rätt sätt. Säljaren är skyldig att eliminera defekten utan onödigt dröjsmål. Istället för att eliminera defekten kan köparen begära byte av artikeln, eller om defekten endast gäller en del av varan, en ersättning av varan, om det inte medför säljaren oproportionerliga kostnader på grund av varans pris eller defektens allvar. Istället för att eliminera defekten kan säljaren alltid ersätta den defekta produkten med en utan defekt, om detta inte orsakar allvarliga svårigheter för köparen. I händelse av en defekt som inte kan åtgärdas och som förhindrar att saken används som samma vara utan defekt, har köparen rätt att byta ut varan eller har rätt att återkalla avtalet. Samma rättigheter tillhör köparen om defekten avlägsnas, men köparen kan inte använda varan ordentligt på grund av att felet återkommer efter reparation eller på grund av ett större antal fel. Vid andra irreparabla fel har köparen rätt till en rimlig rabatt på artikelns pris.

5.10 Säljaren ska utfärda ett dokument om hanteringen av klagomålet senast 30 dagar från tillämpandet av klagomålet i enlighet med konsumentskyddslagen och lagstadgade bestämmelser. Köparen bekräftar och samtycker till att beviset på klagomålets tillämpande och hanteringen av klagomålet också kan levereras till köparen via e-post. Efter avslutad klagomålsförfarande, liksom på grundval av köparens begäran tillhandahållen via e-post, sms eller på annat lämpligt sätt, är köparen skyldig att ta över de begärda varorna från säljaren inom 15 dagar, om klagomålet löstes genom reparation, rabatt, utbyte av varor (nya varor ) eller genom avslag av klagomålet.

5.11 Om köparen inte tar över varan inom 30 dagar efter hanteringen av klagomålet eller inom 30 dagar från dagen för upprepad leverans av varan till köparen eller inte tar emot den inom samma tidsfrist på säljarens utmaning efter avslutat klagomål på köparens kontaktadressen, har säljaren rätt att kräva av köparen en summa motsvarande den normala hyra som betalas av säljaren, beroende på plats, tid och område i det utrymme där varorna som inte tas över av köparen lagras.

FORMULÄR FÖR KLAGOMÅLSPROTOKOLL för nedladdning HÄR (klicka för att ladda ner)

 

6. DATASKYDD 

6.1 Detta uttalande om skydd av personuppgifter gäller endast onlinebutiken  www.mardosport.se ägs av företaget SKI MOUNTAINS s. r. o., som i detta uttalande även är administratör av personuppgifter (nedan kallad "administratör") för den person som registrerats.

6.2 Subjektet för personuppgifter är användaren av webbutiken www.mardosport.se, som har fyllt i och skickat beställningen i denna webbutik eller ingått ett köpesavtal med administratören.

6.3 Vid lagring av personuppgifter följer administratören lag nr. 18/2018 Coll. Om skydd av personuppgifter och relaterade normer, särskilt Europaparlamentets och Europeiska rådets förordning nr 182/2011 2016/679 från den 27:e april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende till behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46 / EG (General Data Protection Regulation - GDPR).

6.4 Administratören samlar in vissa personuppgifter som anges nedan, vilka är nödvändiga främst för genomförandet av rättigheter och skyldigheter som följer av order och köpesavtal som härrör från driften av onlinebutiken på www.mardosport.se eller för utveckling av tjänster som erbjuds och förbättrad hanterbarhet av denna webbutik, förenkling av inköpsprocessen osv.

6.5 Den registeransvarige behandlar personuppgifter i elektronisk form på ett automatiserat sätt eller i tryckt form på ett icke-automatiserat sätt.

6.6 Administratören samlar inte in känsliga eller speciella personuppgifter om egendom och tillgångar, nationellt, ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, medlemskap i politiska partier, religion, hälsa, sexuell läggning osv.

6.7 Subjektets personuppgifter behandlas av administratören vid behov för att utöva de rättigheter och skyldigheter som följer av beställningar och köpesavtal, medan kunden eller den andra avtalsslutande parten är subjektet för personuppgifterna. Detta görs på grundval av art. 6.1.B) och 6.1.c) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 2016/679 från den 27:e april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (GDPR), som möjliggör för den registeransvarige att utföra avtalet och använda tjänsterna av det registrerade subjektet, det är ett samtycke av OPT-OUT-typen, eller ett särskilt samtycke till behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål, beviljat i beställningsformuläret av webbutiken www.mardosport.se.

Genom att ge särskilt samtycke till behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål och instruktion om laglig behandling förklarar den registrerade att han/hon är medveten om sina rättigheter, särskilt:

 • Rätten att begära åtkomst till sina personuppgifter från den registeransvarige,

 • Rätten att begära rättelse av sina personuppgifter i händelse av felaktigheter.

 • Rätten att kräva radering av sina personuppgifter eller begränsning av deras behandling,

 • Rätten att invända mot behandlingen av sina personuppgifter,

 • Rätten till noggranhet av sina personuppgifter,

 • Rätten till återkallande av det samtycke som ges när som helst, utan att det påverkar lagligheten av behandlingen baserat på det samtycke som gavs innan det dragits tillbaka,

 • Rätten att lämna in ett klagomål mot behandlingen av personuppgifter av den registeransvarige till tillsynsmyndigheten, som är Byrån för skydd av personuppgifter.

6.8 Den personuppgiftsansvarige har rätt att ändra sin policy för skydd av personuppgifter för att återspegla dennes nuvarande sätt att skydda personuppgifter. I händelse av en sådan ändring kommer subjektet att meddelas, t.ex. genom att publicera i affärsvillkoren på internetbutiken www.mardosport.se.

6.9 Alla personuppgifter samlas in av personuppgiftsansvariga från subjekt på frivillig basis, med undantag för uppgifter som är nödvändiga för dokumentationen av skatte- och bokföringsregister från registeransvarige till offentliga myndigheter eller för att fullgöra sina skyldigheter.

6.10 Subjektet för personuppgifter kan begära administratören att radera, ändra eller korrigera personuppgifter eller återkalla samtycke till behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål via e-post på info@mardosport.se.

6.11 Administratören samlar endast in uppgifter på grundval av ett juridiskt skäl, de uppgifter som är nödvändiga för genomförandet av rättigheter och skyldigheter som följer av beställningar och köpesavtal som slutits med kunden och subjektet för personuppgifter i webbutiken www.mardosport.se. Det gäller följande uppgifter som är nödvändiga för genomförandet av affärsförbindelser och juridisk registrering:

 • Namn och efternamn (för ett företag även dess namn, företagets identifieringsnummer och momsnummer)

 • Adress / faktureringsadress,

 • Leveransadress,

 • E- postadress,

 • Telefonnummer.

Administratören samlar inte in några andra uppgifter eller för något annat syfte än vad som är lagligt. I de fall där sådan information skulle samlas in av administratören görs detta på grundval av samtycke från den personuppgiftsinnehavaren (t.ex. särskilt samtycke till behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål, beviljat i beställningsformuläret för onlinebutiken www.mardosport.se).

6.12 Administratören förbinder sig att inte tillhandahålla de överlåtna personuppgifterna som beskrivs i föregående stycke till en tredje part (med undantag för administratörens avtalsbehandlare) även för ett kommersiellt erbjudande som inte är relaterat till onlinebutiken www.mardosport.se utan samtycke från de berörda personuppgifterna. Den registeransvarige förbinder sig vidare att ta bort personuppgifter från databasen på begäran av den personuppgiftsinnehavaren och utan att ange skäl, men med undantag för de som är relaterade till skyldigheten att identifiera kunden med avseende på skattelagstiftningen och de som ligger vid tidpunkten för radering i administratörens säkra säkerhetskopieringsdatabaser.

 

7. COOKIES

Köparen samtycker med lagring av de så kallade cookies på sin dator. Om det är möjligt att göra ett köp på webbplatsen och uppfylla säljarens skyldigheter enligt köpesavtalet, utan att lagra så kallade cookies på köparens dator kan köparen när som helst återkalla samtycket enligt föregående mening.

 

8. SLUTBESTÄMMELSER 

Dessa villkor gäller för alla köpesavtal som ingås mellan leverantören och kunden.

Leverantören förbehåller sig rätten att ändra affärsvillkoren. Den kommer att meddela de ändrade villkoren på lämpligt sätt på webbplatsen www.mardosport.se samt i dess verksamhet minst en månad innan de nya affärsvillkoren träder i kraft.

Dessa villkor gäller för köp i webbutiken www.mardosport.se som drivs av SKI MOUNTAINS s. r. o.

Vidare:

8.1 Säljaren har rätt att behålla och arkivera den ömsesidiga dokumentationen och avtalet i elektronisk form tillsammans med relevanta Allmänna handelsvillkor under en period av 5 år. Det arkiverade kontraktet är inte tillgängligt för köparen. Det slovakiska språket erbjuds för avtalets ingående. Köparen har rätt att återskapa det väsentliga i avtalet i elektronisk form i enlighet med gällande regler.

8.2 För leverans av elektroniska meddelanden adresserade till köparen gäller att om säljaren inte får ett felmeddelande om att det inte är möjligt att leverera meddelandet (e-post eller SMS) till den angivna e-postadressen, resp. köparens telefonnummer (mobiltelefon), anses detta meddelande (e-post eller sms-meddelande) levererad nästa dag efter sändningen. 8.2 För leverans av elektroniska meddelanden adresserade till säljaren (e-post) gäller att om köparen inte får ett felmeddelande om att det inte är möjligt att leverera meddelandet (e-post eller SMS) till den angivna e-postadressen, resp. säljarens telefonnummer (mobiltelefon), anses detta meddelande (e-post eller sms-meddelande) levererad nästa dag efter sändningen. En leverans anses levererad även om adressaten vägrar att acceptera den, eller till och med om adressaten inte accepterar den genom sitt eget fel eller underlåtenhet. I detta fall anses denna levererad efter utgången av lagringsperioden på postkontoret under den tid som avsändaren bestämmer och returneringen av sändningen till avsändaren, om vilken avsändaren måste bevisa att varan är i gott skick eller oskadad. Meddelanden som levereras via kurirtjänst (Slovakiska posten, UPS) betraktas som levererade vid mottagandet av den avtalsslutande parten. I händelse av misslyckad leverans med kurirtjänst kommer som leveranstidpunkten betraktas den tredje dagen efter det första leveransförsöket, medan utförandet av leveransförsöket kommer att bevisas av ett uttalande från kurirtjänsten. Det är ensamrätten för säljaren att bestämma i vilken form och i vilka fall den kommunicerar med köparen (sms eller e-post eller annat lämpligt sätt).

8.3 Om det bevisas att någon av bestämmelserna i GTC eller avtalet är ogiltig eller ineffektiv, leder en sådan ogiltighet eller ineffektivitet inte till att andra bestämmelser i avtalet /GTC/ är ogiltiga eller ineffektiva. I ett sådant fall åtar sig parterna att omedelbart ersätta en sådan ogiltig eller ineffektiv bestämmelse med en ny, så att det bevarade syftet som eftersträvas med relevant ogiltig eller ineffektiv bestämmelse vid tidpunkten för antagandet, resp. slutandet av detta avtal.

8.4 SOI-inspektionen för Košice-regionen, med adress Vrátna 3, 043 79 Košice 1 har rätt att övervaka säljarens verksamhet. 3, 043 79 Košice 1. Den styrande lagen är Slovakiens lag. Alla tvister som härrör från GTC, avtalet eller i samband med dem, inklusive tvister om leverans av varor, kommer att behandlas och avgöras exklusivt av domstolarna i Slovakien.

8.5 GTC är giltiga och bindande från och med dagen för publicering på säljarens webbplats och det är möjligt att se dem även på köparens adress. Säljaren förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, avbryta, ändra, modifiera eller ersätta dem med nya, förutsatt att de ingående avtalen är föremål för GTC som gäller vid tidpunkten för köpesavtalet. Genom att slutföra registreringen, samt att skicka beställningen och klicka på samtycke till formuleringen av GTC på www.mardosport.se i slutet av beställningsprocessen, bekräftar köparen att han har läst och godkänner GTC, klagomålsförfarande (artikel 5). överväga dem som en del av ett avtalsförhållande.

 

9. ALTERNATIV TVISTLÖSNING

Om konsumenten inte är nöjd med hur säljaren har hanterat klagomålet eller anser att säljaren har åsidosatt hans rättigheter, har han möjlighet att vända sig till säljaren för rättelse. Om säljaren inte svarar på denna begäran eller svarar negativt inom 30 dagar från avsändningsdagen kan konsumenten kontakta det behöriga organet med ett förslag om att inleda tvistlösning.

Organet granskar förslaget för att se om det kan starta en ADR eller om den avvisar förslaget av de skäl som anges i ADR-reglerna. Oorganet ska informera konsumenten om avslaget.

Om ADR har påbörjats kontaktar organet båda parter i tvisten och försöker lösa tvisten mellan dem genom att söka kompromisser så att de berörda personernas rättigheter respekteras. I fallet med ADR vänder sig organet till parterna i tvisten särskilt elektroniskt eller per telefon, för att lösa tvisten så snabbt som möjligt. Organet bör lösa tvisten inom 90 dagar (förlängning av tidsfristen är möjlig i komplexa fall).

Syftet med ADR är att hitta en kompromisslösning för parterna i tvisten och därmed hjälpa dem att ingå ett privaträttsligt avtal.

Om parterna i tvisten inte är överens, men intrånget i konsumentens rättigheter är uppenbart, ska organet utarbeta ett motiverat yttrande för konsumenten och förklara hans rättigheter, vilket kan tjäna som grund för utarbetandet av rättsliga förfaranden.

Konsumenten kan ansöka om att påbörja en alternativ tvist på:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
Här kan man även hitta en lista över organ för alternativ tvistlösning: -
www.mhsr.sk