Leverans

200 kr ( ungefär 3-5 arbetsdagar ) 
Sverige,
Finland, Schweiz, Spanien, Lettland, Litauen, Estland, Irland, Portugal, Grekland, Danmark, Frankrike, Italien, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Bulgarien, Monaco, Liechtenstein, Tyskland, Österrike, Tjeckien, Polen, Slovakien, Ungern, Slovenien, Kroatien, Rumänien

250 kr ( ungefär 5-7 arbetsdagar ) 
Norge, Kreta

400 kr ( ungefär 5-7 arbetsdagar ) 
Storbritannien, Nordirland

750 kr ( ungefär 2-3 arbetsdagar ) 
USA, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland


Varorna skickas via transporttjänstleverantörer.
Beräknad leverans för beställningar fram till kl. 16.00

     

Gäller inte Norge, Schweiz och Storbritannien , som tar 5 -7 arbetsdagar ( p.g.a. tullkontroll ).

Dagen innan vi skickar varorna får du en sms eller en e-mejl med information.

En interaktiv sms eller e-mejl under leveransdagen med en tretimmars precisering av leveranstiden.